ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen.

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen styl.Ing nails and more en de cliënt waarop styl.Ing nails and more deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Persoonsgegevens & privacy.

styl.Ing nails and more vraagt de cliënt bij de eerste behandeling om alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Naam, telefoonnummer en eventueel een e-mailadres, dat is de informatie die styl.Ing nails and more altijd nodig heeft en op de klantenkaart noteert. Met al uw gegevens ga ik vertrouwelijk om, conform de Europese wetgeving AGV. Klanten kunnen altijd om inzage vragen voor wat betreft de eigen klantenkaart. Alle klantenkaarten worden in een afgesloten computer bewaard. Indien u 6 maanden geen behandeling heeft gehad bij styl.Ing nails and more worden de gegevens veilig gearchiveerd. Als u een jaar niet bent geweest dan beschouwen ik u niet langer als klant. Uw gegevens worden dan veilig vernietigd.styl.Ing nails and more zal nooit gegevens van de klant ter inzage geven of doorverkopen aan andere organisaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant.

Behoorlijk gedrag.

De cliënt en de studiohouder behoren zich in de studio te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden. Wat mag de klant van styl.Ing nails and more verwachten?Alle behandelingen, inclusief het herstellen van nagels, gebeurt uitsluitend op afspraak. styl.Ing nails and more voert de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit en handelt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.Voor het plaatsen van kunstnagels hanteert styl.Ing nails and more een minimumleeftijd van 18 jaar. Voor Gellak hanteert styl.Ing nails and more een minimumleeftijd van 16 jaar.De studio is in verband met veiligheid en de aanwezigheid van chemicaliën niet toegestaan voor kinderen of dieren. Roken en/of eten is in de salon niet toegestaan.

Afspraken.

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande van de afspraak telefonisch aan styl.Ing nails and more te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag styl.Ing nails and more het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstylist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag styl.Ing nails and more de afspraak verplaatsen.styl.Ing nails and more moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

Betaling.

Alle behandelingen en transacties zijn uitsluitend op afspraak en tegen contante of digitale betaling ter plaatse, direct na de behandeling. styl.Ing nails and more vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar en inclusief BTW in de nagelstudio. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar vermeld in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

Garantie.

styl.Ing nails and more geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling van kunstnagels. De garantie geldt alleen als de cliënt zich heeft gehouden aan de juiste verzorging van de nagels. Deze verzorgingsadviezen staan vermeld in de studio.De garantie vervalt wanneer:·       De cliënt zich niet heeft gehouden aan de verzorgingsadviezen.·       De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.·       De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.·       De cliënt andere producten heeft gebruikt dan de door styl.Ing nails and more geadviseerde producten voor het onderhoud van de nagels.·       De cliënt medicijnen gebruikt die van invloed zijn op de kunstnagels of cliënt zwanger is.·       De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste of tussentijds zelf heeft gevijld of gelakt. Voor het afhalen van zelf geplaatste nagellak worden extra kosten in rekening gebracht.Er is geen garantie op Gellak.

Aansprakelijkheid.

Bij relevante wijzigingen (bijv. medicijngebruik, zwangerschap of het beoefenen van een voor de nagels riskante sport) zal de klant de studiohouder informeren, opdat styl.Ing nails and more u kan adviseren over de verzorging van uw nagels en het gebruik van de producten.Indien u de studio niet informeert is styl.Ing nails and more niet aansprakelijk voor schade aan de nagels of door de in de studio gebruikte materialen.styl.Ing nails and more is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking gemeld worden aan styl.Ing nails and more. styl.Ing nails and more moet de klager binnen twee werkdagen beantwoorden. styl.Ing nails and more geeft geen geld terug, maar er wordt gezocht naar een passende oplossing, het opnieuw aanbieden van de behandeling behoort tot de mogelijkheden.

Beschadiging & diefstal.

styl.Ing nails and more heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. styl.Ing nails and more meldt diefstal altijd bij de politie.

Geheimhouding.

styl.Ing nails and more is verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Recht.

Op elke overeenkomst tussen styl.Ing nails and more en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

styl.IngNails and more